Latest Version (Download)

Table of Contents


Information

Packagecz.kodis.app
Version1.2.2
Date Updated2021-01-14
Size12.48 MB
Installs3
Categories,

Screenshots


Description

Mobilní aplikace pro cestování v celém Moravskoslezském kraji v rámci integrovaného dopravního systému ODIS s možností on-line nákupu jízdenek = Co aplikace nabízí = - Vyhledávání spojení v rámci celého Moravskoslezského kraje a systému ODIS – autobusy, vlaky, MHD - Vyhledání podle aktuální polohy, mapy či ručně - On-line nákup jízdenek na vyhledané spojení - On-line nákup jednotlivých časových jízdenek ve vybraných městech - On-line nákup celosíťových 24-hodinových jízdenek - Přehled odjezdů z nejbližších i vyhledaných zastávek, včetně zpoždění - Napište nám – pomozte nám zdokonalit dopravu v rámci ODIS Mobile application for traveling in the entire Moravian-Silesian Region within integrated transport system ODIS with the possibility of buying tickets online What the application offers - Searching for connections within the entire Moravian-Silesian Region and the ODIS system - buses, trains, public transport - Search by current location, map or manually - Online purchase of tickets for the searched connection - Online purchase of individual time tickets in selected cities - Online purchase of 24-hour network tickets - Overview of departures from the nearest and searched stops, including delays - Write to us - help us improve transport within ODIS

What's New

Aplikace nově zobrazuje také zpoždění a výluky spojů. Verze obsahuje také několik drobných úprav.

Latest Version (Download)

ODISapka 1.2.2

Date Updated : 2021-01-14


qr-code